Information från polisen

Din Internetleverantör omfattas INTE av barnpornografifiltret som hindrar tillgång till sidor som visar
bilder och filmer av sexuella övergrepp mot barn. Filtret är ett samarbete mellan Polisens Nationella operativa avdelningen
och Internetleverantörerna för att förebygga och hindra sexuellt utnyttjande av barn på Internet.

Ta gärna kontakt med din Internetleverantör om du önskar att din Internettrafik skall omfattas av barnpornografifiltret. Alternativt kan ni byta till en Internetleverantör som deltar i samarbetet.